เพื่อนคู่หู เพื่อนซี้ ภาษาเกาหลี

단짝
(단짝 อ่านว่า danjjag)

เพื่อนคู่หู เพื่อนซี้ ภาษาเกาหลี 단짝

ตัวอย่างประโยค 단짝 ภาษาเกาหลี

냉정한 갱스터처럼 자신의 단짝을 배반친구
– 단짝 친구 제도 같은 거죠