วิธีที่สะดวก วิธีง่ายๆ ภาษาเกาหลี

편법
(편법 อ่านว่า pyeonbeob)

วิธีที่สะดวก วิธีง่ายๆ ภาษาเกาหลี 편법

ตัวอย่างประโยค 편법 ภาษาเกาหลี

핵심은 부시가 편법으로방위군에 들어갔고
그들은 가능모든 편법을 써서 사이언톨로지 학대 또는