เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ ประเดี๋ยวนี้ ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี

지금
(지금 อ่านว่า jigeum)

เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ ประเดี๋ยวนี้ ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี 지금
จนกระทั่งถึงตอนนี้ จนกระทั่งทุกวันนี้ จนถึงทุกวันนี้ ภาษาเกาหลี 지금껏

ตัวอย่างประโยค 지금 ภาษาเกาหลี

지금은 정직사람범법자가 되는 세상에요
지금 여기 캘리포니아에 와있으면서
내가 지금 그런 곳에 있소,
지금 3일 간의 징벌원 형기를 수행이다
지금 시간오전 9시 54분 10시에 코스시작한다
지금보다는정성을 기울일거요
지금 하는 짓이 그거네요
지금부터계획은 ?
알기나 하는지, 지금이 비상시이란
지금 일어나는 일들이 어떤데요 ?
학생들이 행하는 폭력위험성이 지금,
지금은 전액 장학금지급하고 있죠
지금은 그냥 기다리셔야 합니다
천천히, 이렇게, ‘지금은 … ‘
지금 널 질책하고으니까, 제니!
물론 지금쯤이면
‘지금부터성직들이
처음에 왔을땐 아무것도 못하는 어린애더니 지금은 점차 영역을 넓혀가고 있군
통역관이 한 명있는데 지금 뉴와크에 있어 한시간정도 걸린답니다
남자 지금 매우 흥분해있는 상태야 별 탈 없이 넘어가길 바라네
지금 당신에게 빌고 있어요
알아, 지금 보고잖아!
지금 부터 우린 파트너
이봐요! 이봐요! – 미안합니다, 지금 안되겠는데요
지금으로 부터 13일 있다