โลกภายนอก ภาษาเกาหลี

바깥세상
(바깥세상 อ่านว่า bakkatsesang)

โลกภายนอก ภาษาเกาหลี 바깥세상

ตัวอย่างประโยค 바깥세상 ภาษาเกาหลี

바깥세상에서 성공하지 못한 사람들로요
네가 없으면, 난 바깥세상과 연결이 끊어진다구
난 바깥세상과 연결이 끊어진다구