เข้าหา เข้าใส่ ภาษาเกาหลี

한테로
(한테로 อ่านว่า hantelo)

เข้าหา เข้าใส่ ภาษาเกาหลี 한테로

ตัวอย่างประโยค 한테로 ภาษาเกาหลี

우리공연진행하지 못하면, 우릴 터키사람들한테로 넘겨 줄 거에요 .
여자가 저한테로 다시 와서
우릴 터키사람들한테로 넘겨 줄 거에요 .