ฉบับร่าง การทักทายและถามสารทุกข์สุกดิบ ภาษาเกาหลี

문안
(문안 อ่านว่า mun-an)

ฉบับร่าง การทักทายและถามสารทุกข์สุกดิบ ภาษาเกาหลี 문안
เยี่ยมไข้ เยี่ยมอาการ ภาษาเกาหลี 병문안

ตัวอย่างประโยค 문안 ภาษาเกาหลี

가능한한 모두 병문안을 와주세요 그게 제가 하고자하는 말입니다