อำนาจทางการเมือง ภาษาเกาหลี

정치권
(정치권 อ่านว่า jeongchigwon)

อำนาจทางการเมือง ภาษาเกาหลี 정치권

ตัวอย่างประโยค 정치권 ภาษาเกาหลี

정치권력을 가지고다고 생각하지 않으십니까 ?