ถูกจับกุม ภาษาเกาหลี

체포되다
(체포되다 อ่านว่า chepodoeda)

ถูกจับกุม ภาษาเกาหลี 체포되다

ตัวอย่างประโยค 체포되다 ภาษาเกาหลี

늙은 마일즈 로비 폭행으로 체포되다