ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง การหมดกำลังใจ การหมดความตั้งใจ ภาษาเกาหลี

실의
(실의 อ่านว่า sil-ui)

ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง การหมดกำลังใจ การหมดความตั้งใจ ภาษาเกาหลี 실의

ตัวอย่างประโยค 실의 ภาษาเกาหลี

여자랑 포커 내기해서 이겼거든요 ( *영국 왕실의 저택 )
호크 대위, 마지막으로 보고된 주엔지니어링실의 환경을 알려주게 .
하지만 너의 기지 제어실의 보호막은 …
어디서 만났는지 전산실의 어떤 여자와 아는 사이었다