การประมวลผลข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล ภาษาเกาหลี

전산
(전산 อ่านว่า jeonsan)

การประมวลผลข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล ภาษาเกาหลี 전산

ตัวอย่างประโยค 전산 ภาษาเกาหลี

어디서 만났는지 전산실의 어떤 여자와 아는 사이었다
여자모든 전산을 책임진다