ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้รับแต่งตั้ง ร่มชูชีพ ภาษาเกาหลี

낙하산
(낙하산 อ่านว่า naghasan)

ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้รับแต่งตั้ง ร่มชูชีพ ภาษาเกาหลี 낙하산

ตัวอย่างประโยค 낙하산 ภาษาเกาหลี

특수무기라던가 낙하산이라던가분명 목적달성을 위한 뭔가를 줬을꺼야
엄폐를 위해 낙하산을 이용하여 …
일렉트라 킹을 살해려던 자의 낙하산에서
러시아 특수 낙하산 조각이군
모두 낙하산 챙겨! 철수한다!
낙하산 당겨!