แจ็คเก็ต ภาษาเกาหลี

잠바
(잠바 อ่านว่า jamba)

แจ็คเก็ต ภาษาเกาหลี 잠바

ตัวอย่างประโยค 잠바 ภาษาเกาหลี

– 잠바 오랜만이다, 잠바 .
– 야, 잠바 벗어, 빨리. 덥겠다. 잠바 벗어 .
– 놈이 잠바에서 뭘 집었어요담배 꺼내려는 거였어요