แบบนั้น เช่นนั้น อย่างนั้น ประเภทนั้น โธ่ โธ่เอ๋ย ภาษาเกาหลี

그런
(그런 อ่านว่า geuleon)

แบบนั้น เช่นนั้น อย่างนั้น ประเภทนั้น โธ่ โธ่เอ๋ย ภาษาเกาหลี 그런
แต่ แต่ว่า ภาษาเกาหลี 그런데
พอใช้ พอได้ ภาษาเกาหลี 그런대로

ตัวอย่างประโยค 그런 ภาษาเกาหลี

그런 식으로 불러 반발을 사자는건가 ?
하지만 걱정이야 내가 그런 척 하고는데
그런 거 같아요
여기 구원거나 뭐 그런 걸로 온 거 아니에요
그런 식으로 생각하면 …
내가 지금 그런 곳에 있소,
나만 그런가 다 그렇지
그런데 배려를 않는거요
그런 사태대비구체적행동지침을 짜놨소 …
왜들 그런 짓을 하는지 모르겠어요
그런 이상경제력
그런 식의 게임은 안돼
하느님과 그런 것들에 너무 빠지는 건 아니지 ?
어떻게 네가 그런 말을 하는지 모르겠다
그런데 음 … 여기 정말 바쁜 날이에요
그런 거 같네
가짜로 그런 척 할 수 없다고 하셨잖아
이제 우리여기서 그런 걸 하는 건가요 ?
그런 것 같네요
그런 것 같다고요, 자매님 ?
마리, 마리, 그런 식으로 되는 게 아니에요