สีเหลือง ภาษาเกาหลี

노랑
(노랑 อ่านว่า nolang)

สีเหลือง ภาษาเกาหลี 노랑
เจ้าเหลือง คนขี้ตืด คนขี้เหนียว ภาษาเกาหลี 노랑이

ตัวอย่างประโยค 노랑 ภาษาเกาหลี

치카노랑은 무관해요
노랑이었어