ตั้งปณิธาน สาบาน การยืนยัน การกำชับ ภาษาเกาหลี

다짐
(다짐 อ่านว่า dajim)

ตั้งปณิธาน สาบาน การยืนยัน การกำชับ ภาษาเกาหลี 다짐
การทำให้กลัว การต่อย ภาษาเกาหลี 주먹다짐

ตัวอย่างประโยค 다짐 ภาษาเกาหลี

서로 묘욕주고 주먹다짐 일보 직전에 끝났지 뭐
그녀를 데려왔을때, 그녀는 스스로 다짐했지
지도 않겠다고 다짐했지
그리언젠가에게 맞서리라 다짐했지