พวง ช่อ มัด กำ การเกิด(ขึ้น)บ่อย ๆ ภาษาเกาหลี

다발
(다발 อ่านว่า dabal)

พวง ช่อ มัด กำ การเกิด(ขึ้น)บ่อย ๆ ภาษาเกาหลี 다발

ตัวอย่างประโยค 다발 ภาษาเกาหลี

또한 사고는 한군데가 아닌 동시 다발인 점으로 미루어
아빠 무덤에 한다발레이스 무덤에 한다발
아까 그 방에는다발들이 기다리고 있고