การฝึกฝน ความซ้ำไปซ้ำมา การตี(เหล็ก โลหะ) ภาษาเกาหลี

단련
(단련 อ่านว่า danlyeon)

การฝึกฝน ความซ้ำไปซ้ำมา การตี(เหล็ก โลหะ) ภาษาเกาหลี 단련

ตัวอย่างประโยค 단련 ภาษาเกาหลี

변신술근본심기 대응 격한 단련이었고
마음단련시키는 데 그만한게 없지 그리고 본능필요를 쫓는 법이거든
허벅지도 스쿼트로 단련했지 .