จำเป็นต้อง ภาษาเกาหลี

필요
(필요 อ่านว่า pil-yo)

จำเป็นต้อง ภาษาเกาหลี 필요
มันเป็นสิ่งจำเป็น ภาษาเกาหลี 필요하다
ความจำเป็น จำเป็นต้อง ภาษาเกาหลี 필요성
มันไม่จำเป็น ภาษาเกาหลี 불필요하다
สิ่งไม่ดีที่จำเป็น ภาษาเกาหลี 필요악

ตัวอย่างประโยค 필요 ภาษาเกาหลี

폭력이 필요할지도 모르죠, 그래
아무런 희생도 할 필요가 없는 사랑안주합니다
빅터 … 이렇게까지 할 필요는 없네
미간이나 심장, 무릎겨냥할 필요가 없지,
그럴 필요가 있나요
그럴 필요 있나요,
이해하실 필요 없어요 전 …
말할 필요가 있다고 느끼면 허용됩니다
괜찮아요, 그러실 필요 없어요 아빠를 위해 기도게요
그러고 싶지 않아요 그럴 필요도 없고, 원치도 않아요
대가 필요해
여기 머물 필요 없는 거 알잖아
그녀종교적인 필요에 더 맞는다고 느껴서
왜 이게 필요한지 모르고서는 이걸 줄 순 없구나
필요하다고 느꼈던 거죠
이상 라틴어로 예배문을 읽을 필요가 없다
전통적습관을 더는 따를 필요가 없다
엠마뉴엘 자매님의 드레스는 더는 필요하지 않아요
전 필요한 건 뭐든 다 할 거예요
에게, 미국약품을 들고 입국려면 적합서류필요하다고 말해주게
– 그건 별 문제 아니고, 허가서류가 필요해 – 오케, 오케
그 쪽 병원에서직인과 또 캐나다에 있는 의사처방전이 필요하네
동물으로 구입한 약은 허가서가 필요없음, 그걸 알고있군