พลัง กำลัง ภาษาเกาหลี

기력
(기력 อ่านว่า gilyeog)

พลัง กำลัง ภาษาเกาหลี 기력
การไม่มีกำลัง ภาษาเกาหลี 무기력

ตัวอย่างประโยค 기력 ภาษาเกาหลี

그런일은 없을꺼다 우리그리 무기력보이냐 ?
기관포에 완전히 무기력합니다