ที่เฉื่อยชา ที่เฉยเมย ภาษาเกาหลี

소극적
(소극적 อ่านว่า sogeugjeog)

ที่เฉื่อยชา ที่เฉยเมย ภาษาเกาหลี 소극적

ตัวอย่างประโยค 소극적 ภาษาเกาหลี

– 좋아요. 알았다고잖아요, 버니. 앉아요 – 소극적 – 공격적이야
버니. 앉아요 – 소극적 – 공격적이야