ทารก เด็กเล็ก ภาษาเกาหลี

아가
(아가 อ่านว่า aga)

ทารก เด็กเล็ก ภาษาเกาหลี 아가
คุณหนู(ลูกสาวขุนนางที่ยังไม่แต่งงาน) ภาษาเกาหลี 아가씨
ปากขวด ปากถ้วย ปากถุง ภาษาเกาหลี 아가리
เหงือกปลา ภาษาเกาหลี 아가미

ตัวอย่างประโยค 아가 ภาษาเกาหลี

그냥 와서 잡아가던가요 ?
친구들이 전부으로 돌아가는 것 같아
어떻게 돌아가는지 이해가 안 되네
말했잖아요, 여기가 어떻게 돌아가는지고 싶다고요!
– 약요. 아버지껀데 빼앗아가려고잖아요
사람 진정 좀 시켜줘 그러면 다시 터미널로 돌아가게 해줄테니까
안녕, 안녕, 아가
안녕, 아가
탄환이 날아가는거지 사방 어느이나
날아가는 새 씹을 봤나!
아가, 이것 좀 잡아 줄래 ?
어차피 돌아가셨는데 가도 모를 텐데
으로 돌아가렴
하느님을 더 많이 알아가기는 하는 걸까요 ?
여긴 대체 어떻게 돌아가는 거니 ?
자아. 자아가 그를 살렸죠
수화물 리스트를 보면 아멜리아가 어디로 갔는지 알수 있단말이요
저의 아버지는 베니 골슨의 싸인을 받기전에 돌아가셨죠 … .
저희자신의 고국으로 돌아가기를 두려워하는 외국인대해적용되는 보호법률이 있습니다
당신은 지금 이순간 당신의 조국으로 돌아가는것을 두려워 하고습니까 ?
난 크로코지아가 무섭지 않은데요
빅터, 제발 크로코지아가 두렵다고 말하세요
아줌마 돌아가시면 쟤들 더 심해질껄요
근데 아버지가 돌아가신 후로는 부동산 안내도 하세요