การต่อสู้สุดแรง การต่อสู้อย่างสุดกำลัง การต่อสู้อย่างเต็มกำลัง การต่อสู้อย่างเต็มที่ นาทีที่ผ่านมา ภาษาเกาหลี

분전
(분전 อ่านว่า bunjeon)

การต่อสู้สุดแรง การต่อสู้อย่างสุดกำลัง การต่อสู้อย่างเต็มกำลัง การต่อสู้อย่างเต็มที่ นาทีที่ผ่านมา ภาษาเกาหลี 분전

ตัวอย่างประโยค 분전 ภาษาเกาหลี

점화 8분전 챤드라 박사님, 제안 하나 해도 될까요 ?
장관님 1분전에 고지라가 사가미 만에 나타나
분리 1분전
점화 11분전 .
점화 10분전
점화 5분전
점화 4분전
점화 2분전
점화 1분전
10분전에 퇴근하지 그랬어 ?
‘에어 브레이크‘ 2분전
‘에어 브레이크‘ 1분전
20분전 에요
내가 1분전 일 처럼기억해 ” 이 꽃들이 좀 거칠면 어떨까 ?