การล่าถอย การถอยกลับ การถอยหลัง การถอยออก การถอยทัพ ภาษาเกาหลี

퇴각
(퇴각 อ่านว่า toegag)

การล่าถอย การถอยกลับ การถอยหลัง การถอยออก การถอยทัพ ภาษาเกาหลี 퇴각

ตัวอย่างประโยค 퇴각 ภาษาเกาหลี

일시적으로 퇴각해 바다로 돌아갔다고 추측해볼수 있군요
거대생물체가 근접하여 퇴각명령이 내려졌습니다
전원퇴각 각차 위치전환! 서둘러!
퇴각한 장교들과 참모들을 총살시켜 버리는 겁니다
들이 퇴각한다
팬더 장군께서들이 퇴각했다고 보고 드립니다
북군은 게티스버그를 지나 퇴각했습니다
대부분 상처 없이 묵덴 ( 奉天 ) 을 향해 퇴각했다
우리군은 질서연하게 랴오양 ( 遼陽 ) 에서 퇴각했소