เพลงประกอบ(ภาพยนตร์ ละครเวที ละคร) ภาษาเกาหลี

주제가
(주제가 อ่านว่า jujega)

เพลงประกอบ(ภาพยนตร์ ละครเวที ละคร) ภาษาเกาหลี 주제가

ตัวอย่างประโยค 주제가 ภาษาเกาหลี

쿠스코에게서 권력아니주제가도 훔친 거죠
우리 집에선 두 가지 주제가 금기시 되어 왔었다 .
주제가 덕분에 그게 가능했죠
이 때 스팅의 주제가가 흘러나옵니다
원래는 이 장면에서주제가를 내보내려고어요
스팅의 주제가가 흘러나옵니다