ที่อัจฉริยะ ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีพรสวรรค์ ที่มีปัญญาเลิศ ที่มีความสามารถ ภาษาเกาหลี

천재적
(천재적 อ่านว่า cheonjaejeog)

ที่อัจฉริยะ ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีพรสวรรค์ ที่มีปัญญาเลิศ ที่มีความสามารถ ภาษาเกาหลี 천재적

ตัวอย่างประโยค 천재적 ภาษาเกาหลี

겁쟁이들, 내 마지막 회사는 천재적이었는데
운 맞아. / 이건 천재적인 거야!
행운이야. 천재적인거지!
생각해 보면 천재적인 생각이에요
꽤 천재적이네요
정말이지 기막히게 천재적인 일이었다
천재적 선지자였어
– 천재적이야! – 스톤헨지로군!
천재적인 감사관이었고, 사이언톨로지 덕분천식이 나았다고 했다
하지만 이디스는 천재적이었다