นอร์เวย์ ภาษาเกาหลี

노르웨이
(노르웨이 อ่านว่า noleuwei)

นอร์เวย์ ภาษาเกาหลี 노르웨이

ตัวอย่างประโยค 노르웨이 ภาษาเกาหลี

마치 발할라의 노르웨이 영웅아요
노르웨이 교도소마찬가지
노르웨이의 징역형최대 21년이며
노르웨이는 사형이 없기 때문에
포르투갈처럼 노르웨이의 재소자들도
노르웨이에서
노르웨이의 감옥을 만나보자
노르웨이의 경우가장 낮은 20% 정도
노르웨이에서수상이나
노르웨이에는 취할 것도 생각할 것도 많았다