การลอบวางเพลิง การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันไฟไหม้ ภาษาเกาหลี

방화
(방화 อ่านว่า banghwa)

การลอบวางเพลิง การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันไฟไหม้ ภาษาเกาหลี 방화
กำแพงกันไฟ ไฟร์วอลล์ ด่านกันบุกรุก ภาษาเกาหลี 방화벽

ตัวอย่างประโยค 방화 ภาษาเกาหลี

산업테러곡물방화 와이 장군 지휘였소
하지만 방화문 때문에 우리 소리가 안들릴겁니다
방화벽설치돼 있겠지
방화벽 뚫을 인력도 필요
방화까지, 우린 안 하는 게 없어
방화에