รถดูดส้วม รถเก่า คนที่เลยวัยแต่งงาน ภาษาเกาหลี

똥차
(똥차 อ่านว่า ttongcha)

รถดูดส้วม รถเก่า คนที่เลยวัยแต่งงาน ภาษาเกาหลี 똥차

ตัวอย่างประโยค 똥차 ภาษาเกาหลี

진정세요 그래봐야 똥차인걸요
너무 기똥차서 지금까지아무그런 생각을 안 했는지 궁금하게 될 정도
범블비도 구슬픈 똥차였잖니 .
이 똥차를 ?