พอถามว่า ก็ มันใช่หรือไม่ ภาษาเกาหลี

냐니까
(냐니까 อ่านว่า nyanikka)

พอถามว่า ก็ มันใช่หรือไม่ ภาษาเกาหลี 냐니까
ถามแล้วว่า ไง ถามแล้วว่า ใช่ไหม ถามแล้วว่า หรือเปล่า ภาษาเกาหลี 냐니까요

ตัวอย่างประโยค 냐니까 ภาษาเกาหลี

증거사방천지에 널려 있어 – 뭐냐니까 ?
아주 구체적이지. 매우 구체적이야 – 뭔 소리냐니까 ?
잠입이유가 뭐냐니까 ?
멕시코으로 본 게 왜 기분 나쁘냐니까요 ?
누구냐니까 ?
뭐가 잘못됐냐니까 ?
재킷보풀 있냐니까 ?
언니아무것도 모른다구요 – 누가 말했냐니까!
우리 애는 노틀담에서부하는데당신 부하 놈은 어디 있냐니까!
어디 있냐니까! 씨발놈아!
어떻게 된거냐니까요! 만날 수가 없었잖아요!
이미 말했잖소, 마티. – 당신 이름이 뭐냐니까 ?
– 확실힌 몰라요 – 얼마나 걸리냐니까 ?