ประวัติศาสตร์เชิงพรรณนา ประวัติศาสตร์เชิงบรรยาย ภาษาเกาหลี

통사
(통사 อ่านว่า tongsa)

ประวัติศาสตร์เชิงพรรณนา ประวัติศาสตร์เชิงบรรยาย ภาษาเกาหลี 통사
อุบัติเหตุจราจร ภาษาเกาหลี 교통사고

ตัวอย่างประโยค 통사 ภาษาเกาหลี

오리야마 위기관리터널관련되서 교통사고가 5건 확인되었습니다
개발로 쫓겨나고 교통사고목숨을 잃는
개발에도 교통사고에도 지지 않고
어떤 사람교통사고를 당했어요. 그럼 교통사고이미지를 갖게되죠
유명사람들도 교통사고도 나고 뭐 그런처럼
11년을 같이아내교통사고로 죽었어요
– 죽었어요, 교통사고로 – 기가 막히군
스패로우는 3건의 교통사고 전력이 있었지만
교통사고위장됐죠
야, 그깟 교통사고아서멀리 던져버리지 그래 ?