มี อยู่ รวมอยู่ สำหรับ ในการ ภาษาเกาหลี

있다
(있다 อ่านว่า issda)

มี อยู่ รวมอยู่ สำหรับ ในการ ภาษาเกาหลี 있다
กำลัง อยู่ ภาษาเกาหลี 고 있다
สามารถ สามารถ ได้ ได้ ภาษาเกาหลี 을 수 있다
ดูดี เท่ หล่อ ยอดเยี่ยม มีรสนิยม ภาษาเกาหลี 멋있다
อยู่ ภาษาเกาหลี 아 있다
อร่อย ภาษาเกาหลี 맛있다
สนุก สนุกสนาน ภาษาเกาหลี 재미있다

ตัวอย่างประโยค 있다 ภาษาเกาหลี

대안으로 4일간징벌원 ( Punishment Park ) 생활이 있다
징벌교육으로 대치할 수 있다
대안으로 4일간징벌원 ( Punishment Park ) 생활이 있다
징벌교육으로 대치할 수 있다
연방보안관으로 이뤄져있다
조금이라도 생각이 있다면 …
뒷바침하고 있다생각하지 않나 ?
지금으로 부터 13일 있다가
물을 찾을 수 있다는 것이었다
분극책을 택하고 있다는게
그래서남자친구가 있다구요 ?
안보 비상상태‘를 선포할 권한이 있다
이른바 ‘동기부여’ 라는게 있다
저기들 있다
서독 음향기술자인질로 잡고있다
공화국위기에 처해있다,
우리가 아는 것이 한가지가 있다면
내가 확실히 아는 게 하나 있다면
– 에 … 약속이요 … 약속이 있어서 … – 지켜야할 약속이 있다구 ?