ความเศร้าโศก ความทุกข์ใจขื่นขม ความเสียใจระทมทุกข์ ความโทมนัส ความชอกช้ำ ความตรอมตรม ภาษาเกาหลี

통한
(통한 อ่านว่า tonghan)

ความเศร้าโศก ความทุกข์ใจขื่นขม ความเสียใจระทมทุกข์ ความโทมนัส ความชอกช้ำ ความตรอมตรม ภาษาเกาหลี 통한

ตัวอย่างประโยค 통한 ภาษาเกาหลี

대중교육을 통해 사례를 통한 교육방식이지
잊어버리세요. 나의 애통한 마음
스스로한테주문이 안 통한다고
춤을 통한 문제 해결은 젊은층 문화에서 인기
폭격이 통한 건가 ?
이를 통한 부의 축적
제대로 통한 겁니다