อาการปวดหัว ภาษาเกาหลี

두통
(두통 อ่านว่า dutong)

อาการปวดหัว ภาษาเกาหลี 두통
การปวดหัวข้างเดียว ภาษาเกาหลี 편두통

ตัวอย่างประโยค 두통 ภาษาเกาหลี

우리의 두통은 덜 고통스럽기라도 한단 말인가
생리 두통이 있어서 오늘은 밝은 빛을 보면 안돼
부작용은 꽃미남 외모 두통, 자존심 감소
극심한 두통에 시달리던 나자닌은
니 그 능력으로 내 두통 좀 낫게 해 줄 수 없겠냐 ?
부작용은 꽃미남 외모 두통,