คืนวันสุดท้ายของปี คืนวันส่งท้ายปีเก่า ภาษาเกาหลี

제야
(제야 อ่านว่า jeya)

คืนวันสุดท้ายของปี คืนวันส่งท้ายปีเก่า ภาษาเกาหลี 제야
ตอนนี้ ภาษาเกาหลี 이제야
ตอนนั้นจึงได้ ตอนนั้นเองถึงได้ ภาษาเกาหลี 그제야

ตัวอย่างประโยค 제야 ภาษาเกาหลี

이제야 알아차리다니, 느리군요사격 실력도 대단하지 않나요 ?
자네 문제는 곧 내 문제야
이제야 우리 둘만 남았군
이제야 제 길을 찾았구나
최고급이지그래, 일제야!
웃기네요 재혼을 하니 이제야 내 얘길 좀 들으려다니
축하드려요 이제야 저랑 결별네요
이제야 내가 상처를 좀 줬나보죠 ?
이제야 돌아와, 지구까지 같이 가길 바래요 ?
이제야, 내 난장하인이 페티 포를 갖고 들어 오네요 .
이제야 난, 내가 예쁘장하고 섬세한걸 원하는지 알았어요 .
제이슨은 이제야사실을,
그렇군. 이제야 생각났어 .
이제야 겨우 재판관이 피해자소리에 귀 기울이게 됐는데
이제야 접근할 수 있게 됐어요
이제야 나를 초대했네 집안 구경 좀 해야겠어
이제야 찾아 ?
워터보이이제야 알아냈네
그림이 뭔지 이제야 기억나네 .
향수프랑스제야
길을 못 찾다니 난 황제야