การชม การดู การมอง การได้เห็น ภาพที่น่าตื่นเต้น การแสดงที่น่าสนใจ ภาษาเกาหลี

구경
(구경 อ่านว่า gugyeong)

การชม การดู การมอง การได้เห็น ภาพที่น่าตื่นเต้น การแสดงที่น่าสนใจ ภาษาเกาหลี 구경
ผู้ชม ผู้ดู ภาษาเกาหลี 구경꾼
ภาพที่น่าตื่นเต้น ภาษาเกาหลี 구경거리

ตัวอย่างประโยค 구경 ภาษาเกาหลี

그럼 아빠아저씨얘기 하시는 동안는 줄아줌마랑 구경하면 되겠네
이건 레밍턴 윙매스터 870형 산탄총이다, 12구경이지
이렇게 아름다운 경치구경도 하면서 더 좋을텐데
어머, 들어오셔서 구경 좀 하세요
내가 나서지 않았다면 계속 은행만 구경하고 다녔을걸
시즌 내내 앉아 구경만 한다고 ?
다리 위의 차량이 50구경 포를 갖고 있고
레밍턴 윙매스터 12구경 산탄총에 …
– 구경만 한 거예요 – 양파나 씹어
어깨관통했죠 – 운이 좋았군, 22구경 ?
– 38구경요 – 그게 ?
38구경은 이거
그럼 이걸 봐 44구경으로 깔았지
계속 구경해도 좋은데 살아나진 않아 .
그래서 세인트 폴 대성당보고, 빅 벤도 구경했지
시간 동안 서 있었을 테고, 사람들은 구경했겠지요. 아무것이상한 점은 없어 보였습니다
이리로 와서 구경 좀 하라구
그걸 구경하고 있는 중이야
그냥 구경하는 것에 만족하지 않으면
시체부검하는 곳까지 따라와서 우리사이에 껴서 구경한다구요 .
여기 계신 조나는 구경하면서 딸딸이나 쳤을 거고
‘콩’들은 구경도 못했을걸
자네들 쇼 구경하는 자리 안 사겠나 ?
이야! 구경한 보람이 있네
그저 구경꾼이고 비천한 손님일 뿐입니다