อย่างแรง อย่างรุนแรง อย่างมาก ภาษาเกาหลี

심히
(심히 อ่านว่า simhi)

อย่างแรง อย่างรุนแรง อย่างมาก ภาษาเกาหลี 심히
อย่างตั้งใจ อย่างกระตือรือร้น อย่างขยันหมั่นเพียร อย่างมุ่งมั่นพยายาม ภาษาเกาหลี 열심히
อย่างระมัดระวัง ภาษาเกาหลี 조심히
อย่างระมัดระวัง อย่างตั้งอกตั้งใจ อย่างตั้งอกตั้งใจ อย่างใส่ใจ ภาษาเกาหลี 유심히

ตัวอย่างประโยค 심히 ภาษาเกาหลี

열심히 뛴 것은 바로 오늘
더러 학교 공부열심히 하랬죠
너무 열심히 하지마. 머리 타는 냄새가 나는 것 같다
열심히 노력하면
아냐, 좀 더 열심히 노력어야 했어, 아니면 …
더 얽히지 않게 열심히 노력해 보렴, 셜록
잉글버그, 오늘 정말 열심히 해줬다
열심히 싸웠지 .
그래, 다들 뭔가 열심히 조잘거리더만. 내가 또 알아서 차단했나보군 / – 그래
열심히라 함은 ?
거저 받은 게 아니라고 열심히 일해서 여기까지 왔어
세스를 유심히세요 어떻게든 안 웃으려고
당신이 날 죽인 다음한테 열심히 도킹하면 재밌을 거예요
이걸 가능하게 만든 사람입니다 정말 열심히 일했죠
우린 정말 열심히 일했어
젠장, 열심히 살아왔는데
아무도 나하고 말을 안해요 – 말은 적게, 일은 열심히
자네가 산 위에서 열심히 싸웠다는
세상에서 뭔가를 하려면 열심히 일하는 수 밖에 없다고