อย่างกระตือรือร้น ความกระตือรือร้น ความกระฉับกระเฉง ความคล่องแคล่ว ภาษาเกาหลี

적극
(적극 อ่านว่า jeoggeug)

อย่างกระตือรือร้น ความกระตือรือร้น ความกระฉับกระเฉง ความคล่องแคล่ว ภาษาเกาหลี 적극
อย่างกระตือรือร้น ที่กระตือรือร้น ที่กระฉับกระเฉง ที่คล่องแคล่ว ภาษาเกาหลี 적극적
ลักษณะกระตือรือร้น ภาษาเกาหลี 적극성

ตัวอย่างประโยค 적극 ภาษาเกาหลี

대위님이 구출한 자들이죠 19 경찰서장이 적극 추천더군요
이건 핫봇의 성적 적극성고리즘을
군사력을 적극 사용할 겁니다
이쪽에서 적극적으로 무죄입증하지 못하면 집니다
없어보이고, 적극적이지도 않아 보였어 .
적극적남자야 .
내가 적극적이 되줄까 ?
성적의식참가적극적의지가 있었어요
씨오그 ( Sea Org ) 에 참여해서 가능한한 빨리 적극 활동하고 싶어졌어요
패트릭 워버톤을 적극 추천사람그분입니다
니어리 씨, 적극 협조해 주실 것으로 압니다
그건 별로 적극적이지잖아 힐러리
그래, 알아 나도 적극 찬성했었지
영국 그레나다 TV의 매우 적극적기자 한명이
톰은 더이상 사이언톨로지에 적극 관여하지 않게돼요
좀 더 적극적이게 만들려고 한 것 뿐이예요