คงจะ น่าจะ กระมัง ภาษาเกาหลี

을걸
(을걸 อ่านว่า eulgeol)

คงจะ น่าจะ กระมัง ภาษาเกาหลี 을걸
ต้อง แน่เลยค่ะ/ครับ คงจะ แน่เลยค่ะ/ครับ น่าจะ แน่ ๆ เลยค่ะ/ครับ ภาษาเกาหลี 을걸요

ตัวอย่างประโยค 을걸 ภาษาเกาหลี

아니죠. 내 얘기으면 무슨인지아들을걸
자기더러포기라면어도 안들을걸
너도 그건 몰랐을걸 근데 진짜
기록 세웠을걸요 – 이 불은 가짜가 아닙니다
수선 비용모자보다 비쌌을걸. 특별애착이 있는거야. 근데 그게 다가 아니야
정말야, 만약 저애가 피터와 바람만큼 나이만 먹었다면, 난 여기 필요없을걸
들어오지 않는 게 좋을걸세
영국우편엽서 보내, 귀담아 들을걸
녀석도시 출신잖아요 사창가아빠가 데려갔을걸
병사가족언론한테 완전히 폭격을 맞았지. 너보다 살해 협박을 더 많이 받을걸
보드를 도둑맞았다고 소문내긴 싫을걸 ?
한달은 취해 지낼 수 있을걸
그러는 게 좋을걸 오늘 보모를 구해뒀어
그랬음 딜런 유산진작에 다 날아갔을걸
내가 할 땐 6천이었는데 지금은 더 올랐을걸
그럼 모든 게 수포로 돌아갔을걸 – 즐기고 있었잖아
서두르는 게 좋을걸 ?
어차피 얼마간은 일할 수도을걸요, 셜 ?
아마 헬렌 루이즈도 똑같은 생각을걸요
바로 지금체포하는 게 좋을걸요
먹을걸 더 사 와야겠어
내가 나서지 않았다면 계속 은행구경하고 다녔을걸
말버릇부터 고치는 게 좋을걸
세상에 그렇게 좋은 사람은 없을걸! 널 매우 좋아
할 수 있을걸