กฎข้อบังคับ การวางข้อกำหนด ภาษาเกาหลี

흥분
(흥분 อ่านว่า heungbun)

กฎข้อบังคับ การวางข้อกำหนด ภาษาเกาหลี 흥분

ตัวอย่างประโยค 흥분 ภาษาเกาหลี

남자 지금 매우 흥분해있는 상태야 별 탈 없이 넘어가길 바라네
그래, 진짜로 엄청 흥분하겠지
날 흥분시키는 건 어때요 ?
날 흥분시켜 보는 건 어때요 ?
완전히 흥분했네 안 그래 ?
그들과의 관계는 흥분되요
내 똥 냄새에 흥분돼 ?
러시아우리보다 덜 흥분했길 바랄 뿐이다
게임하다많이 흥분했었어요
크리스마스잖아! – 응, 나도 엄청 흥분돼
지난주엔 둘다 좀 흥분했죠
날 흥분시켜 봐요
날 흥분시켜 봐, 봐요
당신 멋지네요 – 속이 메슥거리면서 몸이 흥분돼요
그래서 잠만 자는 거야 – 내가 너무 흥분했어
오늘 좀 흥분했네, 호지
면접이라이거 참 흥분되네 .
더 기괴한 사건수록 더 흥분해요, 왠지아요 ?
자네사건에 흥분한다더군. 즐긴다고 말야 .
안을 너무 보고 싶어 너무 흥분된다
완전히 흥분 상태였지
흥분한 상태에서결정별로 도움이 안될텐데 …
흥분은 느껴본 적이나습니까 ?
흥분되지 않니 ?