การเปรียบเทียบ การต่อสู้ การเผชิญหน้า ภาษาเกาหลี

상대
(상대 อ่านว่า sangdae)

การเปรียบเทียบ การต่อสู้ การเผชิญหน้า ภาษาเกาหลี 상대
ฝ่ายตรงข้าม ภาษาเกาหลี 상대방
ที่เปรียบเทียบกัน ในเชิงเปรียบเทียบ ที่สัมพัทธ์กัน ภาษาเกาหลี 상대적
คู่แข่ง ศัตรู ปฏิปักษ์ ภาษาเกาหลี 상대편
แข่ง พบกัน ภาษาเกาหลี 상대하다

ตัวอย่างประโยค 상대 ภาษาเกาหลี

상대방에 관해 생각하기 시작어요
이걸 소지대원은 누군가 상대와 맞닥뜨리면 …
괜찮아, 어차피보기 힘든 상대야
상대 마음이 편하도록
신시아 보겔, 좋은 춤 상대지 엉덩이를 만지게 해줬거든
상대편 선수들을 잘 봐둬라
쉽지 않은 상대인데
내 쿵푸로는 12명밖에 상대 못 해
아니, 하지만 내 상대는 그렇게 생각하지
우리같이 해야 하는 건데 각자 다른 상대와 다른 곳에서이야
상대를 잘못 봤어
다른상대적으로 귀엽게 들리죠
성숙 정도를 넘어서는 일 좀 상대하느라구요
매그너슨은 상대방약점확실히아내기 전까지절대로 협상을 하지 않아
가슴에 총을 맞았으니 상대방마주보고 있었을테죠
당신이라면, 누구도 상대하지 않을 앤더슨한테서 정보를 얻었을 테니까
우린 연쇄살인마를 상대하고군요. 그들은 언제나발자국 앞서나가 있다니까 .
완전명의 상대네. 그지 ?
상대 쪽에서도 깬 맥주병을 들고
마침 잘 왔네, 파티 내내 로즈먼과 상대하느라 죽을 뻔했다구
그런 상대 찾고 있다저기 파란 셔츠 입은 남자가 딱이네요
캔사스 시티월요일 경기에서 7대 1로 상대를 이길 겁니다
우리가 상대하는 건 국가 권력이야