ถ้าหาก ถ้าหากว่า หากว่า สมมุติว่า ถ้าบอกว่า ก็ ภาษาเกาหลี

는다면
(는다면 อ่านว่า neundamyeon)

ถ้าหาก ถ้าหากว่า หากว่า สมมุติว่า ถ้าบอกว่า ก็ ภาษาเกาหลี 는다면

ตัวอย่างประโยค 는다면 ภาษาเกาหลี

우리에게 직접 사과하지 않는다면, 교장선생님말씀 드릴수밖에요
만약 승무원이 죽는다면, 혼자 임무수행능력이 있어요
만약 발진을 하지 않는다면요 ?
좋아, 계획을 짠 놈을 믿는다면
만약 쟤네를 떼어놓는다면 어떨지
그러니 집중해요. 당신이 죽는다면 그 원인은 ?
미스비지가 골드버그에게 말했죠, 면세 혜택을 얻는 방법을 찾는다면
– 내가 점점 안보여서 시력을 잃는다면 … – 아니, 아니 그런일은 없을꺼야
이럼 게임이 되지 않다생각하겠지 선택을 네가 직접하지 않는다면 말이야 .
– 그를 암살하지 않는다면 – 우린 이미 끊었어
물론 니가 새 식당합류하지 않는다면 말이지
우리 스타일이 뭐냐고 묻는다면 교묘함이라고 말하겠어요
네가 하나님을 믿는다면
사람이라도 크게 웃는다면 영화포함가치가 있죠
데이비드 삼촌일요일계란집기 끝내도록 돕는다면
파카바나에 묵는다면 돈은 제가 내죠
찾는다면 사례하지
아니오. 아니겠죠. 만약 당신이 내 말을 믿는다면
구운 돼지를 고르고 싶지는 않네요, 당신시체를 썰지 않는다면 말이죠 .
그래, 만약 니가 멈추지만 않는다면
만약 내가 어떤 것도 선택하지 않는다면 ?
만약 당신이 못듣는다면, 귀머거리고. 팔하나가 없다면, 불구자
그런데 당신이 내 말을 따르지 않는다면 상황악화될 뿐이에요
사람제대로 찾는다면 비용얼마 안 들어요
티숀과 스토니가 다시 우리와 손을 잡는다면