การจำกัด การกำหนด การควบคุม ภาษาเกาหลี

제한
(제한 อ่านว่า jehan)

การจำกัด การกำหนด การควบคุม ภาษาเกาหลี 제한
การไม่จำกัด การไม่มีข้อจำกัด การไม่มีขอบเขต ภาษาเกาหลี 무제한

ตัวอย่างประโยค 제한 ภาษาเกาหลี

시간 제한이 있답니다 2분 남았어요
하늘은 더 이상 제한이 없다
서비스 제한
서비스 제한 또 뭐 하는거야 ?
서비스 제한 가고 있어
주거가 제한된다
내가 급료를 제한다면 제하는 거야
– 이게 인원 제한이 있어서 그런가 봐 .
그런데 여기에 몇 명까지 인원 제한이 있는 거예요 ?
죄송합니다만, 이제 영업 종료 시간입니다. 또, 저희의상엄격한 제한을 둡니다 .
만내 통행선박의 입역제한을
사용기는 최소로 제한해야 합니다
무기사용은 제한이 없고
시간부로 무기무제한 사용
투표 제한
전쟁에 쓰고 은행까지 긴급 구제한다
피고인이 원치 않는 일을 강제한 적은 없다는군요 ?
휴대폰 제한을 예로 들자면
지난 주에 제가 얼마나 많은 내기꾼들을 구제한 줄 아십니까 ?
혈액 흐름차단어요 정력을 제한하는 거죠
육군은 이 지역을 제한구역으로 선포습니다