ตำนาน เรื่องเล่าแต่โบราณ นิทานชาวบ้าน นิทานพื้นเมือง ภาษาเกาหลี

전설
(전설 อ่านว่า jeonseol)

ตำนาน เรื่องเล่าแต่โบราณ นิทานชาวบ้าน นิทานพื้นเมือง ภาษาเกาหลี 전설
ที่เป็นตำนาน ที่เป็นเรื่องเล่า ภาษาเกาหลี 전설적

ตัวอย่างประโยค 전설 ภาษาเกาหลี

나는 전설이에요. 저를 ‘위험고래라고 불러요
재 속에서 다시 태어나는 전설상의
캠프파이어에 둘러앉아 듣는 모든 전설과 신화에는
전설에 따르면 언젠가 최후기사선택될 것이며
밀렵꾼들은 그 전설을 듣고 코끼리들을 쫓는 거예요
째즈의 살아있는 전설 베니골슨
그래서 난 전설이 됐지
전설
은하계는 전설이 필요하겠지만
읽길 가르치지 말 걸 그랬어. 전설 우화야. 원래 그런거야 .
신이 이무기를 무찌른 전설에서 따서
사람들은 전설의 일부가 됐어
트랜스포머를 구했잖아요 아저씬 그냥 전설인 줄 알았어요
전설은 무슨! 늦게 와놓고
또 봐요, 전설 아저씨
그 전설인지 뭔지 잘 안 됐죠 ?
모든 전설은
사람은 전설이에요
네, 전 전설이죠
전설은 사실이었어요
바카의 고대 전설을 살펴보면 일식에 관한 얘기가 나온단다
하나의 전설이었죠