สีหน้า ลักษณะสีหน้าที่แสดงออก ภาษาเกาหลี

표정
(표정 อ่านว่า pyojeong)

สีหน้า ลักษณะสีหน้าที่แสดงออก ภาษาเกาหลี 표정

ตัวอย่างประโยค 표정 ภาษาเกาหลี

가만 안 둔다! – 표정 웃겨
하나의 표정을 가진 부류, 둘을 가진 부류, 셋을 가진 부류
어떤 표정인지어야
우리가 했던 날 밤 블리커는 시작됐겠죠 그래서 그런 표정을 했을테구요
– 너 … – 너 표정 좀 봐
대답하지 마시지요. 그냥 겁먹은 표정으로 퇴장하시면 됩니다
겁먹은 표정 짓지 마, 쓰리피오
광대 유머예요 표정이 재밌잖아요
여기서 제이가 당신처럼 바보 같은 표정을 짓는데 정말 웃겨요
여기서 프랭코의 표정이 맘에 듭니다
표정을 보면 알 수 있어요
대위님 표정을 보니 예삿일은 아닌 것 같지만
내가 도망다는 걸 알았을 때 그녀는 표정은 어땠을까
그런 표정하지 마요
그래서 좋은 표정은 아닌 것 같은데 .
헤이 소피, 저 씁쓸한 표정좀 봐라
– 애기 표정이 응가할거 같애요 – 무슨이야, 응가할 거 같은 표정이라니 ?
응가표정, 오 맙소사, 욕조에다 응가할거 같애요
이건 내려놓을게 근데 너희 표정을 봤어야는데
똥 싼 표정이었어
당신얼마나 진실아빠인지 확인한 그의 표정
당신은 말하는 투나 표정이 아버지하고 똑같아
우리행복한 표정으로
얼굴 표정 좀 보세요