ความประทับใจ ลักษณะหน้าตา การเพิ่ม(ราคา เงินเดือน ค่าธรรมเนียม) ภาษาเกาหลี

인상
(인상 อ่านว่า insang)

ความประทับใจ ลักษณะหน้าตา การเพิ่ม(ราคา เงินเดือน ค่าธรรมเนียม) ภาษาเกาหลี 인상
ที่ประทับใจ ที่ติดตรึงใจ ที่ซาบซึ้งใจ ภาษาเกาหลี 인상적
ความรู้สึกแรกพบ ความรู้สึกเมื่อแรกเห็น ภาษาเกาหลี 첫인상
ลักษณะรูปร่างและการแต่งกาย ภาษาเกาหลี 인상착의

ตัวอย่างประโยค 인상 ภาษาเกาหลี

욕지거리에다, 다 인상들을 보면,
레이철한테 좋은 인상을 줄 만한 걸 하면 돼, 마음을 사는 거지
주관적아름다움이란 건 말야 오로지 어린 시절인상경험, 롤모델에 의해 결정되는 거야
엄청봉급 인상과 그에 따르는 승진에요
재판관에겐 나쁜 인상을 주겠죠
아주 인상적이었어 남자다운 허세
와, 팔굽혀펴기 인상적이야
시간이 지나서도 인상이 깊지 못하면 그는 가차없어요
자네 꽤나 인상적더군. 자리에 앉게
프로가 만든것 같네 – 인상적이다
인상적인거야 – 괜찮은거
내 딸의 남자친구인상착의가 똑같아
전에도 들었듯이, 첫인상중요하지
등록금인상되고 있습니다 .