สิ่งอำนวยความสะดวก การติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก ภาษาเกาหลี

시설
(시설 อ่านว่า siseol)

สิ่งอำนวยความสะดวก การติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก ภาษาเกาหลี 시설

ตัวอย่างประโยค 시설 ภาษาเกาหลี

시설이 만원이라는거죠,
중동, 불법 핵 시설 이제 우린 우리동맹을 도와 인간들의 분쟁해결한다 .
이겨서 이놈의 시설과 이 짓거리
.. 그런 시설의 역사적 고찰국가가 어떻게 사회통제하는 지를. .
폐쇄우리 시설 한 곳에서 발견된 게 있어요 .
베트남 펨덩의 군수시설이 그 목표로,
자극성의 핫봇은 독일최첨단 시설에서 디자인하여
샘플이 있으면 우리쪽에도 보내주세요 외부시설에서 분석을 도와드리죠
원한 맥주, 따뜻한 음식 로큰롤, 편의시설들 안에서
중동, 불법 핵 시설
여기엔 100여개의 잠수함 정박시설이 있네
그 시설의 이름은 체르노빌이죠 .
타치카와의 예비시설로 옮겨야 합니다
타치카와 방재기지재난대책본부 예비시설로 이관되었습니다
재난대책본부 예비시설 작전집안에 있는 사람들은 경찰한테 맞겨두면 돼
저들의 보급로를 끊고 설비 및 기반 시설을
통신시설은 어떻소 ?
거기 샤워 시설이 어떤그런 얘기 듣고 싶은 거에요 ?
냉장시설 ., 그거에 또 $5, 000들고 !
세계상의 시설로
캘리포니아의 송전시설에 화재가 발생