สภาพ บุญคุณ การเป็นหนี้บุญคุณ ภาษาเกาหลี

신세
(신세 อ่านว่า sinse)

สภาพ บุญคุณ การเป็นหนี้บุญคุณ ภาษาเกาหลี 신세
ทวีปใหม่ โลกใหม่ โลกใหม่ ที่ใหม่ ภาษาเกาหลี 신세계
คนรุ่นใหม่ ภาษาเกาหลี 신세대

ตัวอย่างประโยค 신세 ภาษาเกาหลี

취업대란 세대잖아. 그 옛날 ‘잃어버린 세대*’ 때처럼. ( 1차 세계대전 무렵 환멸에 빠진 신세대들. :역자 )
문신 천지에 길바닥 신세래 ?
공장 문이 닫히고, 깡통차는 신세가 되요
네, 사이버트론이 여기에 오면 우린 다 노예 신세죠 .
지금 몇 명이나 휠체어 신세를 지고는지 ?
신세를 망쳐, 알겠지 ?
다시 순찰복 신세인데
당신우리신세계이해 못해!
그는 내 정신세계를 넓혀 줬소
그녀아직 휠체어 신세를 지고단다
그의 아버지한테 신세를 졌네 최우선으로 처리도록
우리쪽에 신세지긴 싫은것 같다
아니, 너희에게 신세 질 순 없다
우리 애가 신세가 많습니다
신세진 것 잊지 않겠습니다
당신은 지금 험난한 신세인데. .
믿기지가 않아 너한테 신세졌어
허튼 생각잘못하면 신세 망쳐
– 정신세계 좀 바꿔요 – 음악너무 강한가요 ?
잖아 우리도 똑같은 신세가 될 거야
내 양까지 잡아먹는 신세 됐잖아
범인 쫓다기는 신세 된 거 ?
우리는 잡혀있는 신세라고